ეგრედ წოდებულ 3D CAD Evolution დიზაინის შექმნის პროგრამით თქვენ შეძლებთ:

• ინტერიერის დიზაინის შექმნას

• რამდენიმე წუთში რენდერის მიღებას 

• დეტალების ავტომატურ კალკულაციას

• ნახაზის ავტომატურ მიღებას

• პროგრამული ჩარხებისთვის დავალების შექმნას

ტელ: +995 591 39 93 99