პროგრამული ჩარხის СNC-ის მეშვეობით შეძლებთ:

• ფილების დაჭრასა და დახვრეტას

• მაღალტექნოლოგიური დაზგით, წიბოს მიკვრას, პოლიურეთანის წყალგამძლე წებოთი.